بازاریابی محتوایی

کارشناسان ادمارک در این نوع بازاریابی با تولید محتوایی متناسب با کسب وکار شما و سودمند برای مشتری به جذب مخاطب برای شما می پردازند. به این ترتیب با ارائه اطلاعات و محتوا مشتری را جذب و سپس وفادار به برند می نماییم.

ادمارک با در نظر گرفتن :

  • اصول بازاریابی محتوایی در محتوای وب سایت
  • اصول بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی
  • اصول بازاریابی محتوایی در ایمیل
  • اصول بازاریابی محتوایی در سایر ابزارهای تبلیغاتی دیگر (بروشور، کارت ویزیت، بیلبورد تبلیغاتی، ویدیو مارکتینگ و…)

در کنار شما خواهد بود.